پروژه کامل برنامه نویسی آسانسور 3 طبقه با میکروAVR(به زبان Cو CodeVisionAVR )


الکترونیک سبزوار-ESABZEVAR.COM


برنامه نویسی و شبیه سازی پروژه اسانسور 3 طبقه را "به صورت کامل و 100% تست شده " . این پروژه شامل موارد زیر است:
  • برنامه نویسی کلیه حالات مختلف فشار شستی ها و حرکت آسانسور (به زبان Cو CodeVisionAVR )
  • شبیه سازی مدار آسانسور با پروتوس(proteus)
  • این پروژه را میتوان به صورت عملی روی برد پیاده سازی کرد
  • از میکروی ATMEGA16 استفاده شده
  • دارای 7سگمنت (نشانگر طبقات)
  • دارای موتور پله ای برای حرکت آسانسور